Elsparkcyklar har på senare tid blivit alltmer populära som ett alternativt transportmedel i många städer runt om i världen. Denna trend har lett till en ökad diskussion och debatt om huruvida elsparkcyklar bör klassificeras som fordon eller inte. I den här artikeln...